Forum KPS Strona Główna KPS
Krajowe Porozumienie Samorządowe
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum KPS Strona Główna -> Publikacje
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Antoni Gut
ModeratorDołączył: 02 Mar 2008
Posty: 51
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 5 razy
Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Warszawa

PostWysłany: Wto 6:46, 17 Mar 2009    Temat postu: INFORMATOR SAMORZĄDOWY

[link widoczny dla zalogowanych] lub 504 138 768 www.porozumieniesamorzadowe.fora.pl

W dniu 9 marca 2009 roku, XIII Wydział Sądu Gospodarczego wpisał Krajowe Porozumienie Samorządowe do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000324199 Nasze Stowarzyszenie rozpoczęło formalną działalność. Razem damy radę!!!


KRAJOWE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE

Jesteśmy osobami mającymi wiedzę i doświadczenie w działalności publicznej. Znamy skalę spustoszeń świadomości obywatelskiej i narodowej oraz obecne możliwości zmiany tego stanu. Żyjemy w określonym czasie i miejscu oraz sytuacji społecznej warunkowanej skutkami II wojny światowej i 45 lat realnego socjalizmu oraz 20 lat III RP. Ze zrozumieniem, ale i bólem przyjmujemy określanie nas jako niegroźnych hobbystów, albo jako kolejną niepoważną partię polityczną. Inni pytają, czy może istnieć poważna organizacja, której nie patronuje jakaś tajna służba posiadającą media? Zdecydowana większość ludzi po prostu nie wierzy, że można zrobić coś dobrego dla innych, dla lokalnego środowiska, dla swojej miejscowości czy całej Polski. Odpowiadając na pytanie, czym jest Krajowe Porozumienie Samorządowe powinniśmy ustalić – czym ono nie jest. Oczywiście, nie jest partią polityczną. Celem partii politycznych jest zdobycie udziału we władzy politycznej i w zasadzie ograniczają się one do działań mających przybliżyć ich do tego celu. Nie jesteśmy również stowarzyszeniem hobbystów, frustratów, ekoterrorystów lub pijawek żyjących z publicznych dotacji.


Pro publico bono

Krajowe Porozumienie Samorządowe jest ruchem społecznym, stowarzyszeniem obywatelskim założonym po to, aby zabiegać o realizację dobra w wymiarze osobowym i społecznym. Jesteśmy organizacją ludzi - dla ludzi. Wspieramy osoby i społeczności lokalne wyrażające wolę i chęć wpływania na podejmowane przez władzę decyzje - ich dotyczące. Dajemy ludziom prawne narzędzia do skutecznego egzekwowania prawa. Nasze cele i sposoby ich realizacji, opisane w Statucie, są oświadczeniem woli udzielania wsparcia ludziom chcącym mieć wpływ na to, co się wokół nich dzieje. Dajemy społecznościom i osobom sposobność występowania na prawach strony w rozumieniu KPA, w sprawach dotyczących ich osiedla lub społeczności.
Członkostwo w Krajowym Porozumieniu Samorządowym nie jest obwarowane żadnymi warunkami politycznym, ekonomicznymi lub pochodzeniem. Akceptujemy każdego, kto chce podejmować działania na rzecz swojego środowiska, gminy, powiatu, województwa czy całego Kraju. Statut nasz nie przewiduje żadnych struktur pośrednich pomiędzy kołem a Zarządem Stowarzyszenia. Do utworzenia koła potrzebne jest 5 osób zamieszkałych w danej gminie. Wybrane przez nich władze koła otrzymują od Zarządu stosowne upoważnienia do podjęcia w imieniu Stowarzyszenia, skutecznych działań na rzecz lokalnej społeczności. Członkowie KPS mogą tworzyć zespoły tematyczne zajmujące się sprawami przekraczającymi zainteresowanie i możliwości jednego koła.
Uczciwe i skuteczne działanie na rzecz społeczności lokalnej, uwalnianie Państwa spod dominacji próżniaczej klasy urzędniczo - politycznej, sprzedajnych polityków, głupoty, bezprawia i korupcji jest wypełnieniem powinności obywatelskiej wobec Ojczyzny. Osiągnięcie tych celów jest możliwe i konieczne. Trzeba jednak, aby narodowy, obywatelski ruch samorządowy był ruchem masowym, obejmującym całą Polskę, wszystkie gminy i środowiska.

Doświadczenie i przyszłość

Krajowe Porozumienie Samorządowe jest nową organizacją pozarządową założoną w grudniu 2008 roku przez osoby które od lat uczestniczą w projektach z zakresu samorządności obywatelskiej, ochrony środowiska naturalnego, pomocy społecznej, uwłaszczenia, edukacji, upamiętnienia miejsc pamięci narodowej i reprywatyzacji. Służymy ludziom i środowiskom lokalnym. Właśnie ludzie - członkowie lokalnych społeczności działający dla dobra innych; swoją pracą, wiedzą i zaangażowaniem mogą sprawić, że realizacja tych celów i zamierzeń będzie szybciej możliwa.
Założyciele Krajowego Porozumienia Samorządowego w większości są uczestnikami inicjatyw i działań podejmowanych przez Mazowieckie Porozumienie Samorządowe. Założone w 2001 roku Stowarzyszenie udzielało pomocy formalno – prawnej osobom nie będącym w stanie samotnie przeciwstawić się zdemoralizowanej machinie biurokratycznej. Występowało ono z interwencjami do władz państwowych i samorządowych oraz spółdzielni mieszkaniowych na rzecz osób pokrzywdzonych przez te instytucje. Uczestniczyło jako strona w postępowaniach administracyjnych.
Po ośmiu latach działalności zmiana formuły organizacyjnej stała się koniecznością. Lekceważenie interesów zwykłych ludzi niezwiązanych z władzą oraz nagminne łamanie ich praw obywatelskich stały się zwyczajem. Zmieniają się tylko priorytety i metody działań zdemoralizowanych środowisk biurokratycznych. Łamanie przez ministrów, prezydentów, burmistrzów i innych urzędników państwowych terminów zapisanych w KPA, czy niczym nieuzasadnione blokowanie inicjatyw obywatelskich takich jak eksploatacja energii ze źródeł odnawialnych, to tylko czubek góry lodowej tego bezprawia.


Uwolnić życie publiczne

Każdego dnia dowiadujemy się o coraz to nowych pomysłach oderwanej od życia biurokracji, na ograniczenie naszych praw obywatelskich i nowych obciążeń fiskalnych. Jednocześnie wymiar sprawiedliwości staje się coraz bardziej wyrozumiały dla przestępców, nawet dla przyłapanych na gorącym uczynku aferzystów. Patologie sięgają szczytów władzy. Dofinansowywanie zaprzyjaźnionych firm środkami publicznymi, przekręty przy przetargach i prywatyzacji majątku stają się normą.
Dlatego, forsowaną przez rząd prywatyzację przychodni zdrowia, szpitali i szkół traktujemy jako wyzwanie rzucone społeczeństwu. Ten nienowy schemat prywatyzacyjny środowisk polityczno – biznesowo - mafijnych daje powody do podejrzeń, że wcale nie chodzi o naprawienie służby zdrowia. Podzielamy dość powszechny pogląd, że jedynym celem tego reformowania może być sprzedanie za bezcen tzw. ,,swoim” najlepiej położonych działek obecnie zabudowa- nych obiektami służby zdrowia.
Tak, jak zdecydowana większość naszych rodaków nie negujemy konieczności reformowania służby zdrowia. Chcemy właściwych relacji w tej tak ważnej dziedzinie życia zbiorowego. Jednak doświadczenia z prywatyzacją majątku narodowego w ostatnich dwudziestu latach, bezkarności biurokracji oraz informacje medialne przekazane przez CBA o „kręceniu lodów” nakazują nam zachowanie ostrożności. Patologie te w połączeniu z pobłażliwością wymiaru sprawiedliwości dla aferzystów powiązanych z władzą, stawiają nas zwykłych obywateli w niezwykle groźnej sytuacji. Nie mamy wyboru. Musimy się bronić. Musimy bronić naszej godności i własności. Nadzieje na zmianę jakości pracy administracji rządowej i samorządowej oraz ucywilizowanie tego biurokratycznego molocha związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej okazały się złudne. Czas się pozbyć tych złudzeń. Jesteśmy u siebie. Jesteśmy gospodarzami. Sami musimy chcieć ten stan zmienić.


Wyciąg ze Statutu Stowarzyszenia Krajowe Porozumienie Samorządowe

§ 1
Stowarzyszenie o nazwie Krajowe Porozumienie Samorządowe jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem. Celem Stowarzyszenia jest:

1. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
2.Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, z zachowaniem tradycyjnych, historycznych cech i uwarunkowań kulturowych.
3. Współudział w kształtowaniu polityki; gospodarczej, zdrowotnej, urbanisty- cznej, mieszkaniowej, społecznej, ekologicznej, oświatowej, kulturalnej oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.
4. Monitorowanie procesów tworzenia i wykonania budżetów gmin, powiatów i województw.
5. Rozwój integracji i współpracy europejskiej.
6. Poprawa jakości treści przekazywa- nych przez media.
7. Ochrona środowiska naturalnego.
8. Poprawa bezpieczeństwa i porządku.
9. Działalność charytatywna na rzecz dzieci, osób chorych, starszych i niepełnosprawnych.


§ 7
Stowarzyszenie swoje cele statutowe realizuje przez:

1. Inicjowanie i wspieranie działań mających za zadanie podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
2. Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu upamiętnianie miejsc pamięci narodowej.
3. Upowszechnianie i obronę praw człowieka, wolności, własności prywatnej oraz swobód obywatelskich.
4. Propagowanie wartości prorodzinnych oraz inicjowanie i wspieranie działań na rzecz obrony praw rodziny.
5. Propagowanie wolności gospodarczej i działalności gospodarczej.
6. Promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.
7. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz uwłaszczenia i własności prywatnej.
8. Upowszechnianie i obronę praw na- jemców lokali mieszkalnych i innych.
9. Upowszechnianie i obronę praw członków spółdzielni mieszkaniowych.
10. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz aktywności społecznej oraz promocji i organizacji wolontariatu.
11. Inicjowanie i wspieranie działań służących wytwarzaniu atmosfery zaufania między ludźmi.
12. Promocję zdrowia oraz działanie na rzecz dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych.
13. Upowszechnianie i promocja kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa.
14. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.
15. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zbudowania systemu ratownictwa i ochrony ludności.
16. Upowszechnianie wiedzy i umieję- tności na rzecz obronności państwa.
17. Występowanie z wnioskami do władz państwowych i samorządowych o nadanie członkom Stowarzyszenia i innym osobom orderów i odznaczeń.
18. Wspieranie rzeczowe i organizacyjne osób fizycznych oraz prawnych zabiegających o pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej i wszystkich osób podejmujących działania zgodne z postanowieniami i duchem niniejszego Statutu.
19. Propagowanie i inicjowanie współ- pracy gmin, powiatów i województw.
20. Współpracę z organami samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
1) w określaniu kierunków rozwoju gmin, powiatów i województw,
2) w tworzeniu i analizie wykonania ich budżetów,
3) w uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
4) w procesach przekształceń i likwidacji zakładów i jednostek budżetowych,
5) w wytyczaniu polityki gospodar- czej, zdrowotnej, urbanistycznej, mieszkaniowej, społecznej, ekolo- gicznej, oświatowej i kulturalnej.
21.Uczestniczenie na prawach strony w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez organy państwowe i samorzą- dowe, w sprawach dotyczących:
1) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
2) komercjalizacji i prywatyzacji przychodni, szpitali i innych placówek służby zdrowia,
3) komercjalizacji i prywatyzacji szkół oraz innych placówek oświatowych i kulturalnych,
4) prywatyzacji innych nieruchomości będących własnością samorządową lub Skarbu Państwa,
5) pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów,
6) koncesji i pozwoleń na poszukiwanie i eksploatację wód geotermalnych i innych źródeł energii odnawialnej,
7) tworzenia i likwidacji targowisk,
Cool tworzenia, przekształcania i likwidacji szkół oraz placówek oświatowych i kulturalnych,
9) wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej,
10) roszczeń majątkowych i zwrotu nieruchomości,
11) upamiętniania miejsc pamięci narodowej.
22.Ogłaszanie stanowiska Stowarzyszenia w sprawach dotyczących integracji Polski z innymi państwami europejskimi.
23.Uczestnictwo w debacie publicznej w sprawach dotyczących integracji Polski z innymi państwami europejskimi.
24.Doradztwo i pomoc w sprawach dotyczących relacji obywateli Rzeczypospolitej Polskiej z Unią Europejską.
25.Wspieranie osób występujących z wnioskami o dofinansowanie przedsię- wzięć, środkami Unii Europejskiej.
26.Ogłaszanie stanowiska Stowarzysze- nia w sprawach oszczerstw i pomówień obrażających uczucia Naro- dowe i religijne oraz powodujących zgorszenie publiczne. W uzasadnio- nych przypadkach występowanie z pozwami do sądów, przeciwko autorom i dystrybutorom w/w treści.
27.Propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju.
28.Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu ochronę przyrody.
29.Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu pozyskiwanie energii odnawialnej.
30.Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu zagospodarowanie i utylizację odpadów.
31.Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
32.Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu zabezpieczenie mieszkańców na wypadek klęsk żywiołowych, katastrof i innych zagrożeń czasu pokoju.
33.Bezpłatne organizowanie wystaw, pokazów, balów oraz innych imprez masowych.
34.Udział w programach radiowych, telewizyjnych i internetowych.
35.Wydawanie druków ulotnych, gazet, czasopism i książek.
36.Tworzenie programów internetowych oraz audycji radiowych i telewizyjnych.
37.Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu produkcję filmów oraz przedstawień teatralnych, telewizyjnych i radiowych.
38.Organizowanie zebrań organizacyjnych i spotkań otwartych.
39.Organizowanie i uczestnictwo w marszach, wiecach, pikietach i pochodach.
40.Bezpłatne doradztwo, pomoc prawną, szkolenia oraz wymianę informacji i doświadczeń.
41.Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia.
42.Prowadzenie działalności integrują- cej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.


W imieniu Stowarzyszenia
Antoni Gut


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum KPS Strona Główna -> Publikacje Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin